Sälj din överskottsel till ditt elbolag

El som du producerat men inte förbruar kan du sälja till ditt elbolag. På så sätt kan du både värna om miljön och tjäna pengar på din egenproducerad el. De största elbolagen har information om hur du kommer igång med att sälja egenproducerad el.

Överskottsel